Thursday, December 17, 2009


Doktor perempuan itu seorang yang sabar- الطَّبِيْبَةُ صَابِرَةٌ
Doktor perempuan itu - الطَّبِيْبَةُ
seorang yang sabar - صَابِرَةٌ


Peniaga lelaki itu seorang yang rajin/cergas/aktif- التَّاجِرُ نَشِيْطٌ
Peniaga lelaki itu- التَّاجِرُ
seorang yangrajin/cergas/aktif- نَشِيْطٌBapa saudara saya seorang jurutera- عَمِّيْ مُهَنْدِسٌ
Bapa saudara saya- عَمِّيْ
seorang jurutera- مُهَنْدِسٌIni seorang pensyarah lelaki- هَذَا مُحَاضِرٌ
Ini- هَذَا
seorang pensyarah lelaki-مُحَاضِرٌIni seorang guru perempuan- هَذِهِ مُعَلِّمَةٌ
Ini - هَذِهِ
seorang guru perempuan- مُعَلِّمَةٌ
Kakak saya seorang peguam - أُخْتِيْ مُحَامِيَةٌ
Kakak saya - أُخْتِيْ
seorang peguam - مُحَامِيَةٌ


Perhatian:Untuk membina ayat dalam bahasa arab, ada beberapa kaedah, antaranya kita boleh membina ayat dengan bentuk (جُمْلةٌ اِسْمِيَّةٌ) iaitu ayat yang bermula dengan kata nama.
Di dalam ungkapan ayat-ayat di atas, ianya dibina mengikut bentuk jumlah ismiah(جُمْلةٌ اِسْمِيَّةٌ)
kerana ianya bermula dengan kata nama (اِسْمٌ).Ditambah pula ianya diikuti dengan kata nama.

seorang peniaga - التاَّجِرُ
( merupakan kata nama اِسْمٌ

seorang yang rajin / cergas - نَِشِيْطٌ
( merupakan juga kata nama اِسْمٌ

jadi di sini , ayat dibina dengan gabungan dua kata nama

KATA NAMA + KATA NAMA = JUMLAH ISMIAH

اِسْمٌ +اِسْمٌ = جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ

No comments:

Post a Comment